Katagoria: aktualności techniczne, opublikowano: 16 maja 2017


Kalibracja opryskiwacza rolniczego

Kalibracja opryskiwacza rolniczego

Regularna kalibracja urządzeń do opryskiwania roślin jest nie tylko dobra praktyką, ale wręcz obowiązkiem każdego użytkownika opryskiwaczy rolniczych. Skąd taki przymus? Mówi o tym dyrektywa 2009/128/WE, która określa, że każdy użytkownik jest zobowiązany do wykonywania tego typu czynności.

 

Sama kalibracja takiego opryskiwacza to szereg korzyści dla jego użytkownika. Przede wszystkim sprawia, że opryskiwacz jest sprawny i przygotowany do pracy, ponadto pozwala na precyzyjne dobranie parametrów pracy takiego opryskiwacza, określa też, jaka ilość cieczy ma być użyta do opryskiwania i jaka ilość samego środka jest wykorzystana tak, aby jak najbardziej efektywnie pokryć roślinę środkiem czynnym.

 

Bezpieczeństwo kalibracji opryskiwacza

Bezpieczne użytkowanie opryskiwacza rolniczego zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych, w szczególności zaś od wiatru, opadów oraz temperatury i wilgotności powietrza.

W zależności od tego, jakie są warunki wietrzne różnić się będzie przede wszystkim dobór rozpylaczy. Biorąc pod uwagę siłę wiatru różnić się będzie wielkość kropel cieczy, której będziemy używać do opryskiwania. Warto jednak pamiętać, że w rozróżnieniu od rodzaju substancji czynnej, różnie kalibrować będziemy dany sprzęt pod kątem wspomnianej wielkości. Inaczej wygląda to w przypadku herbicydów (stosowanych doglebowo, i na chwasty), inaczej w przypadku fungicydów a jeszcze inaczej jeśli mamy do czynienia z zoocydami. Równie istotna jest technika ochrony – w zależności czy mówimy o opryskiwaczach belkowych konwencjonalnych, PSP, lub też różnego typu opryskiwaczach rzędowych.

 

Jakość i sprawność sprzętu w opryskiwaniu roślin

Warto pamiętać, że istotne znaczenie przy kalibracji sprzętu ochrony roślin ma to, jaki jest ten sprzęt i to zarówno pod względem jakości jak i jego sprawności. Istotne jest w jaki sposób kontrolowany jest układ cieczowy (komputerowo czy zdalnie), jaki jest wydatek i stabilność pompy (wydatek pompy różni się w zależności od rodzaju i liczby rozpylaczy), jak wygląda filtracja cieczy, stabilizacja belki polowej czy też wyposażenie dodatkowe. Przez to ostatnie rozumiemy między innymi rozwadnianie preparatów, płukanie zbiornika, także mycie zewnętrzne. Nowoczesne belki polowe bywają wyposażone w dodatkowe zbiorniki, które mają na celu mycie odpowiednich elementów opryskiwacza.

 

Parametry pracy opryskiwacza

Opryskiwacze rolnicze pracują na podstawie wielu różnych parametrów, które są kalibrowane ze względu na odpowiednie środki ochrony roślin, rodzaj uprawy czy problemu z jakim zmagamy się podczas ochrony. Ze względu na to zmieniać się będzie między innymi dawka cieczy czy rodzaj rozpylacza (płaskostrumieniowe, wirowe standardowe, wirowe eżektorowe). Równie duże znaczenie ma stosunek ciśnienia cieczy do jej wydatku i wielkości kropel. Jak wiadomo parametry te dobieramy z punktu widzenia wspomnianych wyżej rozpylaczy.

Kalibrując opryskiwacz, należy pamiętać, żeby nie przesadzać z prędkością roboczą – standardowo idealna jest prędkość pomiędzy 4 a 7 km/h. Równie ważne jest odpowiednie określenie wysokości belki polowej – powinna się znajdować pomiędzy 35 a 50 cm, choć przy różnych sprzętach może to wyglądać bardzo różnie. Istotnym elementem jest również strumień powietrza – w zależności od uprawy ustala się prędkość i kierunek strumienia. Wyższe i gęstsze uprawy, niższa dawka cieczy, silniejszy wiatr oraz większa prędkość robocza mogą wymuszać na nas szybszego strumienia powietrza.

 

Przebieg kalibracji

Sam przebieg kalibracji skupia się na paru punktach:

  • Określenie założeń do kalibracji (na podstawie określonych wyżej warunków),

  • Odmierzenie odcinka pomiarowego (najlepiej 100m),

  • Zmierzenia czasu przejazdu (uwzględniając bieg i obroty),

  • Obliczenie prędkości i wydatku rozpylaczy,

  • Pomiar wydatku rzeczywistego rozpylaczy,

  • Korekcję ciśnienia (w zależności od różnic między wydatkiem a wydatkiem rzeczywistym w górę lub w dół).

Przed dokonaniem kalibracji sprzętu warto pamiętać o tym, by obliczyć ilość środka ochrony roślin, jaki chcemy dawkować oraz ustawić wysokość belki na poziomie omawianym wyżej. Prawidłowo dokonana kalibracja pozwoli nam na właściwie użytkowanie opryskiwacza i wydajną ochronę naszych upraw!

Strona producenta opryskiwaczy polowych: stanimpex.pl.

Share This