Katagoria: aktualności techniczne, opublikowano: 19 stycznia 2016


DistanceControl plus od Amazone

DistanceControl plus od Amazone

Automatyczne system prowadzenia belki polowej DistanceControl oferowany przez Amazone utrzymuje belkę polową opryskiwacza bardzo precyzyjnie nad plantacją zachowując optymalny odstęp między rozpylaczami a powierzchnią docelową. Jednakże w trudnych warunkach pracy może się zdarzyć, że dotychczasowy system DistanceControl, posiadający po jednym czujniku na lewej i prawej stronie  belki polowej jest niewystarczający. Przy mocno zróżnicowanym rozwoju roślin, w kulturach uprawianych rzędowo i pojawiających się tam przerwach rzędów czy też w uprawie zbóż z występującymi miejscowo wylegami  może się zdarzyć, że belka polowa będzie zanurzać się w łanie.

Grafik_DistanceControl_Plus_Profiklappung_UX_d0_20151028

Pomocne w tym przypadku może być  nowe rozwiązanie prowadzenia belki polowej DistanceControl plus z dwoma czujnikami po lewej i prawej stronie belki . Dzięki dodatkowym czujnikom badana jest większa powierzchnia pola. W taki sposób DistanceControl plus zapewnia poprawione prowadzenie belki polowej przy ciężkich warunkach oprysku. Poprzez rozwinięte oprogramowanie regulacyjne, optymalne prowadzenie belki polowej zabezpieczone jest również przy wysokich prędkościach roboczych  i mniejszym odstępie od powierzchni docelowej. Jest to zgodne z aktualnymi trendami szybszej jazdy i mniejszymi odległościami między belką polową a roślinami także wtedy, gdy ta odległość będzie zredukowana do mniej, niż 50 cm.

Share This