Katagoria: aktualności techniczne, opublikowano: 19 października 2015


CLAAS Corn Cracker oferuje maksymalną elastyczność

CLAAS Corn Cracker oferuje maksymalną elastyczność

Firma CLAAS dalej rozwija istniejącą koncepcję MULTI CROP CRACKER wraz z dwoma nowymi modelami, które zostaną zaprezentowane na targach Agritechnica 2015, MCC MAX oraz MCC SHREDLAGE. Oba modele zgniataczy ziaren wyróżniają się specjalistycznymi profilami wałków, które pozwalają na zintensyfikowanie kondycjonowania kiszonki o średniej i dłuższej długości, nawet do 30 mm. Te systemy są przydatne dla firm usługowych, pozwalając im być jeszcze bardziej elastycznym względem zwiększających się wymagań dotyczących kondycjonowania kiszonki z kukurydzy oraz trendu zwiększającego długość cięcia dla kiszonki z przeznaczeniem na paszę dla krów mlecznych.

Nowe systemy zgniataczy ziaren integrują się z istniejącą koncepcją CLAAS MULTI CROP CRACKER, która jest elastyczna względem różnych typów profili wałków. Standard, łatwy dostęp demontażowy zgniatacza pozwala na szybką zmianę wałków w zależności od wymaganego stopnia kondycjonowania. Istnieje również montaż fabryczny MULTI CROP CRACKER.

Standardowy system zgniatacza ziarna MCC z profilem o kształcie piłokształtnym występuje w rozmiarach M oraz L, co udowodniło efektywność przez wiele lat i będzie zawsze integralną częścią koncepcji systemu. Jest praktycznie wystarczający dla krótkiej sieczki od 3,5 do 12 mm, co jest głównie używane dla roślin przeznaczonych na biogaz, ale także jako pasza dla krów mlecznych oraz do skarmiania byków.

Wysoka jakość kondycjonowania dla długiej sieczki

Nowy system zgniatacza ziarna CLAAS MCC MAX oferuje jeszcze większą elastyczność w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotyczące dłuższej sieczki. Wałki zgniatacza ziaren MCC MAX zostały zaprojektowane w celu kondycjonowania kukurydzy o długości między 7,0 a 22,0 mm, które są najpopularniejszymi wymiarami cięcia. Wałki posiadają profil piłokształtny oraz 30 segmentowych pierścieni. Pozycja oraz specjalna geometria pierścieniowa segmentów oznacza nie tylko, że materiał jest poddawany siłom tarcia, ale również siłom tnącym oraz rozrywającym. To pozwala zintensyfikować kondycjonowanie ziaren tak samo dobrze jak rozdrabniać łodygi roślin.
Istotną zaletą intensywnego kondycjonowania jest to, że zamiast najczęstszej długości sieczki ok. 5,0 mm na biogaz, dłuższa sieczka 7,0 mm może być również używana do produkcji biogazu. Dlatego, że wysoki stopień kondycjonowania pozwala bakterii na rozpoczęcie procesu fermentacji na zwiększonej powierzchni.

Specjalna jakość kondycjonowania MCC MAX również udowadnia zalety dłuższej sieczki, która jest już wymagana przez producentów mleka. Tu, bakteria w żwaczu krowy również korzysta ze zwiększonej powierzchni sieczki. Zwiększony stopień trawienia kiszonki oraz polepszona struktura dłuższej sieczki ma pozytywny efekt na produkcję mleka oraz na zdrowie zwierząt.

System MCC MAX oferuje zwiększoną elastyczność. Dlatego, że tylko ten system zgniatacza ziaren pozwala na produkcję wysokiej jakości krótkiej sieczki dla biogazowni oraz wysokiej jakości długiej sieczki dla krów mlecznych. Nie ma potrzeby wymiany wałków gdyż długość cięcia może być regulowana z kabiny poprzez bęben tnący. Jedyne ważne wymaganie to, to że zakres cięcia wybranego bębna tnącego musi być dopasowany do systemu MCC MAX.

Nowa technologia z USA

CLAAS przedstawił również inny system zgniatacza ziarna MCC SHREDLAGE, po otrzymaniu licencji na daną technologię. Ten zgniatacz pozwala na intensywne kondycjonowanie w bardzo długiej sieczce od 26 do 30 mm. Wałki SHREDLAGE posiadają zęby o kształcie piłokształtnym wraz dodatkowym przeciwbieżnym spiralnym rowkiem. To pozwala MCC SHREDLAGE w zupełności zmiażdżyć włókna rośliny oraz zgnieść ziarna tak aby je kompletnie otworzyć. Co więcej, łodygi roślin są bardzo efektywnie rozrywane w kierunku wzdłużnym oraz zewnętrzna warstwa łodygi jest zrywana dzięki specjalnemu profilowi wałka

Ta technologia była rozwijana przez amerykańską firmę Shredlage L.L.C. Wielu producentów mlecznych w USA oraz teraz w Niemczech już używa systemu SHREDLAGE dla skarmiania swoich zwierząt ze znaczącym sukcesem. Wstępne badania na Uniwersytecie Wisconsin, USA, przedstawiły bardzo wysoki poziom skrobi osiągany przez SHREDLAGE, co pozwala zwiększyć dzienną produkcję mleka nawet do 2 litrów na krowę.

W przyszłości, firma CLAAS będzie produkowała zgniatacze SHREDLAGE w CLAAS Industrietechnik w Paderborn. Tak jak MCC MAX, MCC SHREDLAGE będzie dostępny fabrycznie w maszynie jako opcja lub jako zestaw doposażenia od 2016 dla sieczkarni JAGUAR 870, 880* oraz dla modeli od 950 do 980.

*Tylko w Ameryce Północnej

Share This