Katagoria: aktualności rynkowe, opublikowano: 21 grudnia 2015


CLAAS odnotowuje stabilną sprzedaż i dochody

CLAAS odnotowuje stabilną sprzedaż i dochody

 

CLAAS, jeden z wiodących producentów maszyn rolniczych na świecie, zdołał doprowadzić do wzrostu przychodów ze sprzedaży, które były najwyższe w jego historii i wyniosły 3.838 miliardów euro (w roku poprzednim: była to kwota 3.823 bilionów euro) pomimo znacznej tendencji spadkowej na rynku. Przy przychodach przed opodatkowaniem w kwocie 158 milionów euro (w poprzednim roku: 155 milionów euro), CLAAS osiągnął rentowność sprzedaży na poziomie 4.1 procenta.

“Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzięki naszej międzynarodowej strukturze i szerokiemu asortymentowi produktów byliśmy w stanie przezwyciężyć obecną tendencję zniżkową na rynku. Wzrost sprzedaży o podwójną cyfrę poza Europą był pozytywnym czynnikiem w osiągniętych przez nas wynikach”, powiedział Lothar Kriszun rzecznik Zarządu CLAAS.

W przyszłym roku światowy rynek profesjonalnych maszyn rolniczych skurczy się o około 20 procent. Spadek cen produktów i stosunkowo nowe floty maszyn w wielu obszarach, mają wyraźnie negatywny wpływ na tendencje zakupowe klientów.  Niemniej jednak, CLAAS był w stanie jeszcze bardzie wzmocnić swoją pozycję lidera w Europie. Sprzedaż w Ameryce Północnej i Południowej rozwija się w sposób pozytywny, podczas gdy w Europie Wschodniej wydaje się spadać. Jeśli chodzi o Azję, CLASS osiągnął dalszy wzrost w Indiach, a w Chinach ustabilizował się rynek maszyn do zbioru kukurydzy.

Rozwój i modernizacja miejsc produkcyjnych i lokalizacji sprzedaży

CLAAS skoncentrował inwestycje w swoje aktywa w Rosji, Francji i Niemczech. Na początku października pracę rozpoczęła najnowocześniejsza fabryka maszyn rolniczych w Europie, która mieści się w mieście Krasnodar na południu Rosji.  Niedługo potem firma podpisała list intencyjny z Federacją Rosyjską – w którym głównym celem jest określenie CLAAS jako “rosyjskiego producenta”. Zapotrzebowanie na skuteczną technologię żniwną jest wysokie, podobnie jak trwająca potrzeba modernizacji.

W centrum badawczym w Trangé we Francji, oddano do użytku dwa nowe duże stanowiska testowe. Nowe możliwości pozwalają na symulację żywotności całego traktora w przeciągu czterech tygodni. W Hamm w Niemczech, technologia składowania została poddana dalszej modernizacji, aby upewnić się, że dostawa części zamiennych na całym świecie może być przeprowadzona w sposób jak najbardziej efektywny.  Inne kluczowe obszary inwestycji to światowy rozwój sprzedaży i sieć dilerska oraz dalsza digitalizacja technologii.

Światowy wzrost liczby pracowników

Na dzień 30 września 2015 liczba pracowników na całym świecie wzrosła do 11,535 (w roku poprzednim: 11,407). Była to głównie zasługa wzrostu liczby pracowników w Chinach oraz rozwoju światowej aktywności sprzedażowej. Przez ostatnie dwa lata liczba pracowników wzrosła o niemal 20 procent. W Niemczech CLAAS zatrudnia personel składający się z 5250 osób, a także szkoli swoich własnych młodszych pracowników. W roku 2015 liczba osób odbywających szkolenie była na wysokim poziomie 7.8 procent (w roku poprzednim: 7.3 procent).

Duży nacisk na badania i rozwój

Inwestycje w badania i rozwój pozostały na bardzo wysokim poziomie 203 milionów euro (w roku poprzednim: 212 milionów euro). Dzięki nowemu modelowi kombajnu LEXION, CLAAS ma zamiar dalej utrwalać swoją pozycję lidera na rynku kombajnów w segmencie premium. Konieczność modyfikacji maszyn w celu spełnienia nowych ustawowych standardów emisji, również wymogła nakłady na rozwój. Obecnie jeden na dziesięć pracowników CLAAS pracuje nad badaniami i rozwojem.

Perspektywy

Czynniki stymulujące rozwój rynku, mające znaczenie dla CLAAS pozostają niezmienione: zapotrzebowanie na surowce rolne wynikające ze wzrostu populacji i standardów życia będzie nadal wzrastać, pomimo możliwości pojawienia się chwilowych wahań.

Jednakże w nadchodzący roku 2016, CLAAS spodziewa się kolejnego spadku na rynku światowym. Negatywne oddziaływania na dochód z rolnictwa oraz efekty politycznych i ekonomicznych kryzysów na powstających rynkach, powodują ogólne ograniczenia w rozwoju sprzedaży maszyn rolniczych.

Niemniej jednak dzięki ugruntowanej pozycji asortymentu produktów i usług, CLAAS spodziewa się utrzymania swojej sprzedaży na poziomie z roku poprzedniego oraz osiągnięcia stabilnych dochodów przed opodatkowaniem.

Share This