Katagoria: aktualności gospodarcze, opublikowano: 09 stycznia 2017


Program do rozliczania pit 2017

Program do rozliczania pit 2017

Obecnie dostępne wersje programów do rozliczania pit nie mogą mieć zastosowania do zeznań składanych w roku 2017. Program do rozliczania pit 2017 nie jest jeszcze dostępny w roku 2016. Każdego roku następuje aktualizacja programów zgodnie z obowiązującymi regułami prawa podatkowego.

 

Zmiany wprowadzone w przepisach podatkowych od nowego roku mają wpływ na zasady rozliczania dochodów za rok 2016. Niektóre z nich dotyczą wąskich grup podatników (np. podatników rozliczających przychody ze sprzedaży własnych przetworów rolnych), inne ogółu podatników składających roczne zeznania podatkowe. Program do rozliczania pit 2017 musi uwzględniać wszystkie te zmiany.

Zaktualizowany program do rozliczania pit 2017 dostępny może być dopiero po 1 stycznia. W zaktualizowanym programie będzie można rozliczyć podatki na obowiązujących do rozliczeń za rok podatkowy formularzach w wersjach określonych rozporządzeniem Ministerstwa Finansów.

Wśród formularzy podatkowych pojawi się nowy PIT/DS. Na druku PIT/DS przekazywana będzie informacja o wysokości dochodów lub strat z działów specjalnych produkcji rolnej w okresie roku podatkowego. Formularz PIT/DS stanowi załącznik do deklaracji PIT-36 albo PIT-36L.

W rozliczeniu pit 2017 inaczej będą klasyfikowane (jako przychody z innych źródeł a nie z działalności gospodarczej) przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Podatnicy będą mogli po spełnieniu szeregu warunków samodzielnie wykazać tego rodzaju przychody w deklaracji PIT-36 jako „inne źródła” oraz samodzielnie określić kwotę podatku.

Program do rozliczania pit 2017 nie będzie zawierał nowych rozwiązań w zakresach, w których nie były wprowadzane nowelizacje. Tak na przykład pozostaje w 2017 roku bez zmian kwota wolna od podatku, progi i stopy procentowe, sposób wspólnego rozliczenia małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci itp.

Rozliczając się z fiskusem przez program do rozliczania pit 2017 nie będziemy musieli zagłębiać się w przepisy podatkowe. Dobry program pomoże nam wybrać właściwy formularz deklaracji podatkowej i wypełnić go prawidłowo wraz z wymaganymi załącznikami. W naszej deklaracji program uwzględni wszystkie reguły rozliczenia, obowiązujące zasady obliczania podatku, limity odliczeń. Prawidłowo wypełnioną deklarację możemy wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego lub program pomoże nam wysłać do systemu fiskalnego drogą elektroniczną. Dowodem na prawidłowe dostarczenie zeznania do urzędu skarbowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Share This