Katagoria: aktualności gospodarcze, opublikowano: 17 kwietnia 2015


PIGMiUR: Raport badania nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych

PIGMiUR: Raport badania nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych

W lutym 2015 roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła wewnętrzne badanie dotyczące nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych. To już drugi cykl takiego badania, pierwsze zostało przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca 2014 roku.

 

Cel badania

Celem wykonanej analizy było poznanie nastrojów i oceny prowadzenia biznesu w branży maszyn i urządzeń rolniczych z perspektywy firm w niej działających. Zasadnicza część badania dotyczyła oceny warunków prowadzenia działalności gospodarczej w kraju oraz oceny ogólnej kondycji branży maszyn i urządzeń a także kondycji własnego przedsiębiorstwa. Analiza koncentrowała się na ocenie warunków obecnie panujących i spodziewanych do końca 2015 roku.

Metoda badawcza

Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiety internetowej, która wysłana została do członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Izba zrzesza firmy reprezentujące czołowe polskie i zagraniczne marki maszyn i urządzeń rolniczych. Są to zarówno producenci, ale również dealerzy oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych. Obecnie zrzeszonych jest 71 firm i do tylu została wysłana ankieta. Otrzymano zwrot od 50% firm, do których wysłano ankietę. Ankieta dedykowana była dla osób decyzyjnych i odpowiedzialnych za kluczowe decyzje w firmach.

Termin realizacji

Badanie zostało zrealizowane w terminie od 28 stycznia do 14 lutego 2015 roku.
Na części wykresów zaprezentowane są wyniki w porównaniu do pierwszej edycji badania, które zostało przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca 2014 roku.

Wyniki szczegółowe

 

 

wykres1-1

Jeżeli chodzi o ogólne warunki prowadzenia działalności w naszym kraju wciąż przeważają oceny negatywne. Porównując do pierwszej edycji badania znacznie spadła ilość odpowiedzi pozytywnych z 36,7 % do zaledwie 24,3 %. Do 35 % urosła ilość odpowiedzi neutralnych, natomiast ilość odpowiedzi negatywnych wzrosła o nieco ponad 3 %.

 

wykres1

 

Cieszą natomiast oceny minionego roku. 2/3 badanych firm uznała, że rok 2014 był rokiem dobrym lub bardzo dobrym dla branży maszyn i urządzeń rolniczych, niemal 30 % ocenia go jako przeciętny a tylko 5,4 % jako rok zły. Żadna z firm nie oceniła go jako bardzo zły.

 

wykres2

 

Patrząc na własne firmy, tu również w ocenach przeważają te pozytywne. Ponad 51 % oceniała go jako lepszy niż poprzedni, z tego niemal 30% jako zdecydowanie lepszy. 27 % badanych firm ocenia go jako gorszy, a dla co piątej firm miniony rok był taki sam jak 2013.

 

wykres3

 

Inaczej wyglądają oceny dotyczące przyszłości. Tylko 11% firm przewiduje, że koniunktura w branży w roku 2015 polepszy się w niewielkim stopniu. Żadna z firm nie przewiduje zdecydowanej poprawy. Odpowiedzi negatywnych jest prawie 60 %, o ponad 2 razy więcej niż w poprzednim cyklu badania, kiedy to tych odpowiedzi było 26,7 %. 20% mniej firm niż ostatnio przewiduje, że koniunktura w branży w bieżącym roku nie ulegnie zmianie.

 

wykres4

 

 

Podobnie jak na branżę przedsiębiorcy patrzą również na sytuację we własnych firmach. Obecnie co piąta firma ocenia, że rok 2015 będzie dla niej lepszy niż poprzedni (w połowie 2014 roku oceny pozytywne wystawiła co 3 firma). Aż dwukrotnie więcej firm uważa, że rok 2015 będzie dla nich gorszy niż poprzedni – 35% odpowiedzi vs. 16,7% we wcześniejszym badaniu.

 

wykres5

 

Na podobnym poziomie pozostaje skłonność firm do inwestycji. Rodzaj planowanych inwestycji przedstawia poniższy wykres.

 

wykres6

 

wykres7

 

Trudniejsza sytuacja i oczekiwanie cięższych czasów ma również odzwierciedlenie w planowanych zmianach wynagrodzeń. O ile pół roku temu 43% badanych firm planowało niewielkie podwyżki dla swoich pracowników, obecnie jest to już tylko 27% firm. O 10% więcej firm nie planuje zmian wynagrodzeń, ponad 5% planuje obniżki płac, gdzie jeszcze pół roku temu ani jedna nie przewidywała takiego scenariusza.

 

wykres8

 

Cześć wyników, które można porównać w obu cyklach badania i którym można przypisać wartości liczbowe zostały wykorzystane do wyznaczenia parametru, który jest swoistym barometrem dla branży maszyn i urządzeń rolniczych. W sumie były to 4 pytania, które przedstawia wykres powyżej. Skrajne wartości dla poszczególnych ocen mogą się wahać od + 10 do -10 punktów (+10 w przypadku 100% odpowiedzi skrajnie pozytywnych i -10 dla 100% odpowiedzi skrajnie negatywnych). Parametr liczony jest jako średnia ocena dla wyznaczonych wartości. W połowie 2014 roku wynosił 0,67, obecnie jego wartość spadła do: -0,91, co również przedstawia nie najlepsze nastroje w branży, ale przede wszystkim znaczny wzrost negatywnych i pesymistycznych nastojów co do najbliższej przyszłości w branży maszyn i urządzeń rolniczych.

 

Źródło
Share This