Katagoria: aktualności gospodarcze, opublikowano: 09 lipca 2015


Andrzej Zarajczyk uhonorowany na Bałkanach

Andrzej Zarajczyk uhonorowany na Bałkanach

Andrzej Zarajczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej URSUS S.A., został uhonorowany tytułem Managera Roku przez prestiżową organizację na Bałkanach. Nagrodę w kategorii „Dzieło życia” pan Andrzej Zarajczyk odebrał 3 lipca 2015 r. w Sarajewie z rąk Dyrekcji Wyboru i Promocji Najlepszych Managerów Bośni i Hercegowiny, Południowo-Wschodniej i Środkowej Europy w Zenicy.

 

Wyróżnienie przyznawane jest osobom oraz firmom wspierającym rozwój biznesu i gospodarki na Bałkanach. Obok Prezesa Zarządu polskiej Spółki POL-MOT Holding S.A., nagrody w kategorii „Politycy” odebrali także Prezydent Republiki Bułgarii Pan Rosen Plewneliew oraz Minister Spraw Zagranicznych Chorwacji Pani Vesna Pusić.

 

– Nagroda ta, przyznawana już po raz 32, jest potwierdzeniem sukcesu w działalności na Bałkanach i wyrazem naszej wdzięczności za ogromny wkład profesjonalistów różnych dziedzin, którzy od wielu lat wzmacniają gospodarczo i kulturalnie region południowo-wschodniej i środkowej Europy – zaznaczył Pane Škrbić, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Nagrody.

 

Kapituła przyznająca wyróżnienie w argumentacji swojej decyzji podkreśliła znaczącą wagę dokonań Andrzeja Zarajczyka w ciągu 30 lat pracy na rzecz rozwoju stosunków handlowych z krajami bałkańskimi, w tym od 1989 r. jako prezesa Polsko-Bałkańskiej Izby Handlowej. Doceniono szeroko zakrojone działania, jakimi Andrzej Zarajczyk wspierał rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, a ówczesną Jugosławią i obecnymi krajami Półwyspu Bałkańskiego. Zwrócono uwagę na zaangażowanie w promowanie w środowiskach polskiego biznesu współpracy z krajami tego regionu, jak również bezpośrednie prowadzenie inwestycji w tej części kontynentu.

 

– Jestem zaszczycony uznaniem Kapituły, dziękuję za wyróżnienie. Zawsze podkreślałem, że Bałkany to wyjątkowy region Europy zarówno od strony biznesowej, jak i bogatej kultury, i cieszę się, że mogłem przyczynić się do zmian, które nastąpiły tu na przestrzeni lat – powiedział odbierając nagrodę Andrzej Zarajczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej URSUS S.A.

 

Dyrekcja Wyboru i Promocji Najlepszych Managerów Bośni i Hercegowiny, Południowo-Wschodniej i Środkowej Europy w Zenicy (Direkcija Agencije za izbor najmenadžera BiH, jugoistočne i srednje Evrope iz Zenice) od ponad 30 lat wyróżnia tytułem Managera Roku najbardziej skutecznych managerów i firmy z Europy środkowej i południowo-wschodniej. Głównym celem jej działania jest promocja trwałego rozwoju na szczeblu ekonomicznym, społecznym i kulturalnym. W kilkunastu kategoriach nagradza osoby, firmy i organizacje z różnych dziedzin biznesu, których działalność przyczynia się do stworzenia bardziej sprzyjających warunków dla biznesu, gospodarki i kultury w regionie. W ubiegłym roku jednym z laureatów nagrody był Prezydent RP Bronisław Komorowski.

 

Galę, jak co roku, uświetnili przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego m.in. Konsul RP w Sarajewie Robert Ambroziak, a także najważniejsze osoby związane z polityką i gospodarką Europy środkowej i południowo-wschodniej.

 

Źródło
Share This